Blogs

BLOG | Ecoravie

roland
Geplaatst op  

13/05/2024

Samenhuizenreis dag 5: zondag 12 mei

Voor het laatste bezoek rijden we naar Ecoravie. De woongemeenschap ligt aan de rand van Dieulefit, in een natuurlijke omgeving: bomen, een rotsachtige tuin met kruiden, een kiezelpad, grassen en wegeltjes die dat alles doorkruisen. Het geheel geeft een overtuigend “Zuid-Frankrijk”-gevoel.

Ecoravie is een ecologisch en intergenerationeel participatief woonproject in 3 performante gebouwen (bioklimatologisch, positieve-energieconstructie, geen andere verwarming dan zonne-energie, gezonde en lokale materialen, droge toiletten, waterbesparend beheer, enz.). Gegevens over de technische en juridische structuur zijn vrij te vinden op de website. De bewoners vinden het belangrijk dat ideeën gedeeld worden i.f.v. meer veerkrachtige en klimaatvriendelijke wooninitiatieven.

In elk van de 3 bouwblokken zijn er 6 à 7 woningen. De keuze voor geconcentreerde woningen zorgt ervoor dat het natuurgebied zoveel mogelijk behouden blijft. De woningen variëren in grootte van ongeveer 50 tot 110 m² en van T2 tot T5/6. Elk van de 3 gebouwen deelt was- en opslagfaciliteiten in de kelderverdieping. Het commonhouse werd nog niet gerealiseerd. Er is een stuk terrein voor voorbehouden maar er wordt nog nagedacht over de financiering ervan. De bewoners eten samen in de “Base de vie” (een schuurtje dat als onderdak diende tijdens de bouwfase) of in kleine gezelschappen bij elkaar.

Naast de huizenblokken is er een yurt die permanent bewoond wordt, een groententuin, terrasjes en fietsenstallingen,… Er zijn 6 deelauto’s. Het autodeelsysteem en de groentetuin staan open voor buurtbewoners.

Het project biedt onderdak aan 50 bewoners, waarvan de jongste 6 en de oudste 90 jaar is. Ze kregen een subsidie op voorwaarde dat er een aantal (nu 8) senioren konden deelnemen aan het project. De subsidie dienden voor het aanpassen van de woningen en het organiseren van elektrische deelauto’s.

Om de 6 weken komen de bewoners een heel weekend samen.

Er is geen verwarming in Ecoravie. Dankzij de oriëntatie van de gebouwen en de interne indeling van de kamers verwarmt de zon alle appartementen, vooral dankzij de ‘serres’ (soort van met glas afgewerkte terrassen). De 3 gebouwen zijn uitgerust met droge toiletten en de uitwerpselen worden gebruikt voor compostering. Regenwater wordt gerecupereerd voor het besproeien van de tuinen.

Als juridische structuur vinden we er een SCI en een association, een veel voorkomende combinatie. De aanvankelijke inbreng van de bewoners is verschillend. Iedereen betaalt een maandelijkse woonbijdrage die afhankelijk is van het aantal aandelen dat men bezit, maar is – gezien er nagenoeg geen kosten zijn voor EGW – minder dan de marktprijzen.

We bezochten 7 diverse woongemeenschappen in deze mooie streek in Frankrijk, met toch één centraal idee: ‘samen kan je meer’ en dat hebben de meeste van hen bewezen. Het was alweer een inspirerende reis.
Samenhuizen vzw
Samenhuizen vzw
Samenhuizen vzw
Samenhuizen vzw