Doe een gift!

Om meer mensen te bereiken, meer informatie te delen en op die manier ook meer gemeenschappelijk wonen te realiseren, verbeteren we een onze website. En daar kunnen we je steun bij gebruiken.

Samenhuizen vzw
Hoe kan je ons helpen?

Da’s heel eenvoudig:

- Je stort een gift op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding 128/3275/00017
- Vanaf € 40 krijg je voor je gift een fiscaal attest.

Schenk je bijv. € 100, dan kost je dat na belastingvermindering van 45% dus nog maar € 55.

Een win-win: voor jou en ons.

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf € 40 per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB)

Kleinere giften zijn natuurlijk ook welkom!

Trakteer ons eens een pint als je dankzij ons een huisgenoot vindt!

Trakteer ons een pint - € 2
Trakteer ons op een dubbele pint - € 5
Trakteer ons hele Samenhuizen-team op een pint - € 10

Samenhuizen vzw dankt je alvast van harte voor je steun!