Blogs

BLOG | Rendez-vous à Lyon

roland
Geplaatst op  

08/05/2024

Dag 1: Woensdag 8 mei

Ze kwamen uit alle kanten en hoeken, de Samenhuizen reizigers. Sommigen waren al een dag op voorhand ter plekke, er kwamen er met verschillende treinen uit Brussel en eentje zelfs per vliegtuig. Maar, om 14.30u vormt zich een groep voor het hotel Campanile in Lyon. We zijn vertrokken voor 5 dagen woongemeenschappen bezoeken in Frankrijk!

Om 15u vertrekken we onder comfortabele begeleiding van Jérôme en Séverine met de bus naar het eerste bezoek: Le Cairn in de wijk Croix-Rousse. Het project wordt sinds 4 jaar bewoond.
De initiatiefgroep, mensen die erg gehecht waren aan de locatie, had 10 geleden een origineel idee om een site te bemachtigen in een wijk die door gentrificatie stilaan onbetaalbaar werd. Ze selecteerden 5 braakliggende sites en kondigden via een ‘valse’ omgevingsvergunning aan dat er een cohousing zou opgericht worden op deze plek. Eén van die sites bleek eigendom te zijn van de stad, die er prompt werk van maakte om het idee te onderzoeken.

Er ging nog wat tijd en denkwerk over – bijna 10 jaar - maar één van die sites, een stuk grond in de straat Philippe-de-Lassalle werd op suggestie van de initiatiefgroep aangekocht door een sociale huisvestingspartner die bereid was om de cohousing te integreren in de ontwikkeling van de plek. Nu prijken er 24 wooneenheden in 4 bouwlagen, waarvan 11 in sociale huur en 13 beheerd door de coöperatie. In de mede-eigendom zetelen de Sociale Huisvestingsmaatschappij en de coöperatie. Een bijzondere constructie.

We krijgen een rondleiding in 2 groepen en zien een collectieve wasruimte, een gastenkamer, een kleine commonhouse in de tuin, een bureel voor het collectief en brede wandelgangen voor de woningen.

Een interessant detail: De groep koos ervoor om op elke verdieping van het woonblok een mix te maken van sociale huurders en coöperanten. Dit zorgt voor meer spontane interacties tussen buren die niet in hetzelfde juridisch systeem wonen (sociale huur – coöperatie).

Jaarlijks is er gemiddeld één wooneenheid die terug vrij komt. Nieuwe bewoners worden gezocht in de ‘Cercle deux’, een groep van geïnteresseerden, vrijwilligers, kennissen, … die het project al kennen en die potentieel interesse zouden kunnen hebben om er ook te wonen. Als meerdere mensen in aanmerking zouden komen (voldoen aan de financiële criteria, passen in de groep en in de vrijgekomen woning, etc) dan wordt er geloot.

De namiddag werd ook bijgewoond door Pete Kirkham, bestuurder bij Habicoop. Hij gaf ons wat technische inzichten in de Franse wetgeving rond de coöperatie (er is geen mogelijkheid om meerwaarde te creëren in een wooncoöperatie?), die blijkbaar toch wel heel verschillend is van de Scandinavische of Zwitserse coöperatie.

Een boeiende start in hartje Lyon.

Na het bezoek zakten we terug af naar het hotel, sommigen met de bus, anderen te voet door de stad, de trappen naar beneden, over de Rhône (of was het de Soane?),…
Samenhuizen vzw
Samenhuizen vzw