Blogs

BLOG | Cohousing Bijgaardehof, dé grootste cohousing van Vlaanderen

Isabelle
Geplaatst op  

22/09/2022

Het record van het grootste cohousingproject in Vlaanderen staat sinds zaterdag op naam van het Bijgaardehof in Gent. Op het terrein van wat ooit de Malmar metaalfabriek was, wonen nu 59 gezinnen in drie woonentiteiten - De Spore, Wijgaard en Biotope. Elk gezin heeft een eigen appartement. Daarnaast heeft elke groep een grotere gezamenlijke keuken, leefruimte en speelruimte voor kinderen. Alle bewoners kunnen ook gebruikmaken van een stille ruimte, een atelier, een wijkgezondscentrum en een daktuin.

Stadsontwikkelingsbedrijf Sogent lanceerde in 2015 een zoektocht naar geïnteresseerde bewoners en organisaties die graag aan het project wilden meewerken. Architectenbureau Bogdan & Van Broeck tekenden het plan voor de omvorming van deze fabriekssite naar een hedendaags stedelijk woonproject. Onder begeleiding van sogent maakten ze eerst een masterplan voor de hele site en nadien de drie gebouwen.

De bewoners van het Bijgaardehof zagen cohousing om tal van redenen als dé woonvorm van de toekomst. Vanuit een ecologische visie op wonen en leven in de stad is het enerzijds essentieel om na te denken over milieu-impact, consuminderen en delen. Anderzijds is delen ook gewoon vree wijs en willen ze een écht sociaal project uitbouwen waarin samenleven, met aandacht voor ieders noden en privacy, synoniem is met rijker en boeiender leven.

Voor de verwarming en koeling koos men voor geothermie via een warmtepomp met BEO-veld (Boorgat Energie Opslag). Hiermee kan alles verwarmd worden in de winter en gekoeld in de zomer. Deze installatie kostte € 100.000 en werd mee gesubsidieerd door de stad Gent.

De bewoners huizen ook samen met een vleermuizenkolonie. Deze eerste bewoners van de site hadden hun intrek genomen in de gewelven van de oude fabriek.

Bijgaardehof is een erg geslaagd voorbeeld van 'samen wonen is beter wonen' geworden.