Samenhuizen vzw
Maatschappelijk vernieuwende woonvormen

Gemeenschappelijk wonen biedt het antwoord op een aantal maatschappelijke uitdagingen (compacter wonen, efficiënt ruimtegebruik, delen van de openbare ruimte, betaalbaar wonen, …) en doorbreekt bovendien het individualisme waar velen niet gelukkig mee zijn. Samenhuizen bouwt gemeenschap en versterkt de sociale cohesie zowel binnen de woongemeenschap als met de buurt en de ruime(re) omgeving. De veerkracht van elkeen wordt er sterker door en dat is extra belangrijk in crisismomenten …

Maar, daarvan moeten we jullie niet meer overtuigen. Jullie zien de meerwaarde en willen verder aan de slag om een eigen invulling te geven aan gemeenschappelijk wonen. Samenhuizen vzw kan je daarbij helpen, want je vindt er een palet aan tools en informatie voor iedereen die vragen heeft of droomt over gemeenschappelijk wonen of die deze dromen in realiteit wil omzetten. De vzw Samenhuizen verzamelt al 21 jaar informatie en kennis rond het thema en we delen dat graag, en nog liever met onze leden!

Als lid maak je onze achterban zichtbaar, zo kan je met de vzw meer gewicht in de schaal werpen ten gunste van gemeenschappelijk wonen, en geniet tegelijkertijd van alle verzamelde kennis en ervaring. Als lid van Samenhuizen krijg je een aantal voordelen, maar behoor je vooral tot een grote groep van mensen die gemeenschappelijk wonen helemaal ziet zitten. Welkom, en tot gauw!

We hebben 3 soorten lidmaatschappen:

Individueel en steun

* korting op alle activiteiten, zoals onze jaarlijkse Trefdag
* € 20 korting bij deelname aan de Samenhuizenreis
* gratis persoonlijk advies op ons kantoor

Groepen

* gratis infostand op de Trefdag (+ gratis toegang voor 2 personen)
* € 20 korting bij deelname aan de Samenhuizenreis
* gratis persoonlijk advies op ons kantoor

Professioneel

* vermelding op onze website
* een gratis vorming uit ons aanbod
* gratis infostand op de Trefdag (+ toegang voor 2 personen)
* € 20 korting op de Samenhuizenreis