Verkiezingen 2018

Memorandum Samenhuizen vzw nav. lokale verkiezingen 2018
Samenhuizen vzw juni 2017

Dat lokale besturen en lokale woonactoren een cruciale rol spelen in het succesvol opzetten van gemeenschappelijke wooninitiatieven staat buiten kijf. Vanwege het belang vernieuwde Samenhuizen vzw haar folder specifiek gericht op steden en gemeenten: Samenhuizen in je lokaal beleid. Je vindt er meer info over waarom en hoe je dit uiterst boeiende thema met meer-waarde in je beleid opneemt en tot actie overgaat. Maar nu concreet: wat kan jouw stad of gemeente doen?

  1. Toon je engagement. Door het Charter Samenhuizen te ondertekenen, kan je je inwoners informeren en sensibiliseren. Bekend maakt namelijk bemind! Er zijn verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen, met veel of weinig gedeelde ruimtes. Er is voor elk wat wils!

  2. Voorzie interne vorming voor betrokken ambtenaren, zoals een studiedag, een bezoek aan een woongemeenschap of een inleefstage.

  3. Organiseer publieke infosessies voor de bevolking. Werk mee aan de Samenhuizendag, organiseer een fiets- of wandeltocht langs projecten of een uitstap. Verspreid informatie over gemeenschappelijk wonen via de gemeentelijke website, het gemeenteblad en de woonloketten.

  4. Organiseer een goed geïnformeerd en gecentraliseerd loket dat burgers kan helpen in de zoektocht naar realisatie van hun gemeenschappelijk woonprojecten (bijv. als opdracht van de woonkantoren). Stad Gent bijvoorbeeld werkt hiervoor samen met Samenhuizen vzw.

  5. Hou rekening met gemeenschappelijk wonen bij de opmaak of herziening van een stedenbouwkundige verordening. Screen je patrimonium op de mate van geschiktheid voor vormen van gemeenschappelijk wonen. Screen RUP’s en andere plannen dat ze deze initiatieven minstens niet tegenwerken en liefst zoveel mogelijk faciliteren en stimuleren. Voorzie lagere parkeernormen voor woonprojecten met deelauto’s en of een grote gedeelde fietsenberging.

  6. Zoek een of meerdere sites, gronden of panden, reserveer ze en/of stel ze ter beschikking aan geïnteresseerde groepen. Neem het draaiboek projectoproepen bij de hand en contacteer Samenhuizen vzw voor advies of begeleiding. Op zoek naar inspirerende voorbeelden? De projecten van Sogent en het Abbeyfield-huis van OCMW Gent; de voormalige Pastorijen van OCMW Maldegem; het gemeenschappelijk eco-wonen project van AG SL Leuven… Hier vind je er nog meer.

En niet onbelangrijk: voorzie voldoende budget voor deze acties. Enkel als er middelen voor uitgetrokken worden, kunnen we de nu nog beperkte expertise in Vlaanderen opbouwen en versterken.
Pak ook de huidige opportuniteiten slim aan: een slim bestuur begint met een slim woonbeleid! Voorzie deze acties in je verkiezingsprogramma en bestuursakkoord. De inwoners zullen u dankbaar zijn!

Contacteer ons bij vragen of suggesties, of als je onze hulp of advies wilt:
Sofie Deberdt - sofie@samenhuizen.be
of info@samenhuizen.be - Samenhuizen vzw