Samenwonen met een vluchteling: "Na enkele maanden vormden we een hecht team"