Groep in oprichting

Fresh cohousing in the making

Geplaatst op  

07/02/2023

Huur of koop:
te huur
Regio
Antwerpen
Gemeente of Stad
Antwerpen
Bedrag
€2000

Beschrijving

(English below)

Dag liefhebber van cohousing!

Vind jij het ook zo gezellig om samen een thuis te creëren? Ben jij binnenkort op zoek naar een nieuwe thuis? Misschien maken wij dat dan samen waar!

Binnenkort start ik met het zoeken naar een pand in/rond Antwerpen (2000) voor cohousing met 4 personen in totaal. Ikzelf ben nog in India tot eind maart, dus het lijkt me realistisch om rond mei/juni in te trekken. 

Ik stel mezelf graag even voor.

Mijn naam is Johannes, zeer binnenkort 30 jaar op deze aardebol. Na film te hebben gestudeerd, 10 jaar freelancen en 1 jaar kappersopleiding, start ik binnenkort als (zorg)leerkracht lager onderwijs. Ik tuinier enorm graag en word blij van eten, gemaakt met liefde en bewustzijn. Ik eet vegetarisch en vermijd liefst melkproducten. Trouwe klant van de Antwerpse verpakkingloze winkels.  Duurzame initiatieven maken me heel blij! Ik beweeg ook graag: yoga, zwemmen (ijsberen!), barefoot hardlopen en fietsen. En altijd benieuwd naar die ene sport waar nog nooit iemand van heeft gehoord (dreuzelzwerkbal?). Altijd benieuwd naar nieuwe arthouse films, en zo ook de lokale kleine cinema steunen. Of een avondje cinema thuis met de projector natuurlijk! Af en toe kan ik enorm genieten van een goed, liefst kleinschalig (techno en/of queer) feestje. Filosofische, wereldlijke en spirituele vraagstukken, daar ga ik goe op, zeker rond de vuurkorf. Oprecht gefascineerd door alle culturen en rijkdommen die onze wereld te bieden heeft. Mijn motto: ervaringsgericht (van elkaar) leren. 

Reeds 8 jaar doe ik cohousing, eerst in Brussel, daarna in Antwerpen. Ik ben dankbaar onderdeel te zijn geweest van een warme cohousing in Antwerpen met 4 andere mensen die ik voordien nog niet kende. Deze ervaring dient nu zeker als inspiratie om een nieuw nestje te maken. Samen een warme en zorgende thuis creëren, het kan! Het vergde soms heel wat energie, maar iedereen was actief betrokken en er werd altijd goed gecommuniceerd. En dat loonde. 

Momenteel ben ik met mijn fiets op reis voor 7 maanden. Eind maart ben ik terug in België, en start ik graag een nieuwe cohousing voor de komende jaren. Op mezelf gaan wonen voel ik momenteel niet zo. Een huiselijk gevoel bestaat voor mij namelijk uit samen ervaringen delen: samen koken, eten, tuinieren, …, op avontuur gaan in de stad, op fietstocht gaan, (kater)gesprekjes in de zetel, een lach en een traantje delen, … Het lijkt me heel fijn om in beurten te koken voor iedereen, zodat je 3 dagen in de week je voetjes onder tafel kan schuiven. Uiteraard ook alle begrip dat dit niet zo haalbaar is als iedereen een ander ritme heeft! De energielevering zou ik ook onder de duurzame loep willen nemen. Ik dacht aan 4 personen omdat ik merkte dat 5 net iets te veel kon worden om samen gezamenlijke momenten te vinden. 3 lijkt me dan weer net iets te weinig gezelligheid. Het lijkt me een beetje logisch dat iedereen huurt met de intentie om minstens een jaar te blijven.

Wat voor huis?

Ieder persoon heeft uiteraard een eigen slaapkamer, maar ik doel naast gemeenschappelijke eetruimte, woonkamer en badkamer ook op een extra ruimte waar we ons kunnen terugtrekken om wat te werken, te mediteren, te dansen, … Dit kan een zolderruimte zijn, een tuinhuis, een uitsprong, … Ik ga als startend leerkracht nog heel wat lessen thuis moeten voorbereiden en wil dit niet in mijn slaapkamer doen of - letterlijk - tussen de soep en de patatten :) Een (dak)terrasje of tuintje zou ook enorm fijn zijn, voor zomeravondjes, en voor wat groentjes te kunnen kweken. Een plek om fietsen veilig te stallen lijkt me ook belangrijk. Er passeren veel herenhuizen met soortgelijke karakteristieken, dus lijkt me wel haalbaar. De gewenste prijs (rond 2000) zal het uitdagender maken… 

Mijn budget per maand is rond de 500 euro, idealiter maandelijkse kosten inbegrepen, per persoon. Als we met 4 wonen zou dit dus 2000 per maand maken, mochten de kamers ongeveer even groot zijn. Kale huur gok ik dan rond de 1750, aangezien er kosten voor water, elektriciteit en waarschijnlijk gas bijkomen. Dat maakt de zoektocht iets uitdagender, maar ik heb reeds zulke zoekertjes zien passeren. Mochten we een duurder pand zien dat echt voldoet aan onze wensen wil ik uiteraard de meerprijs in overweging nemen. Het belangrijkste is dat we ons goed voelen in ons stekje! 

Qua locatie kan voor mij alles binnen en rond de ring van Antwerpen (Deurne, Hoboken, Wilrijk, …). Als het maar op fietsafstand is van de stad. 

Huisdieren in een woning zonder grote tuin ben ik niet zo een grote voorstander van. Ik zou wel enooorm graag enkele kippen een fijn leven kunnen bieden, in case we find a house with a garden! Eigen eitjes en compostverwerking!

Zo, mocht bovenstaande met jou resoneren, mocht je er helemaal warm van worden of mocht je vragen hebben: mail me gerust: johannesbroux@hotmail.be

We kunnen later een videocall doen om elkaar alvast wat te leren kennen. 

Graag tot horens! Ik kijk er naar uit andere enthousiaste cohouse-zieltjes te leren kennen :) 

Johannes 

 

ENGLISH

Do you like creating a cosy cohousing as well? Are you looking for a new home? Maybe we can create this together!

Soon I start looking for a place in/around Antwerpen (2000) for cohousing with 4 people in total. I’m still in India until the end of March, so it seems most realistic to move in May/June. 

Let me introduce myself.

My name is Johannes, almost alive and kicking for 30 years on this fascinating planet. After studying film, freelancing for 10 years and 1 year of hairdressing, I’ll soon start as a teacher primary school. I love gardening and everything about food makes me happy, especially when made with love and consciousness. I eat vegetarian and like to avoid dairy products. Regular customer at the zero waste shops in Antwerp. Sustainable projects inspire me and make me really happy. I love to move: yoga, swimming (outdoor cold water swimming), barefoot running and cycling. And always curious about those sports no one ever heard of (muggle quidditch?). Always curious to see new arthouse films and support the local theatre. Or a movie night at home with the projector of course! Once in a while I enjoy a cosy, small (techno and/or queer) party. Enjoying philosophical, worldly and spiritual questions, especially around a fire. Truly fascinated by all cultures and manifestations in the world. My motto: lifelong experiential learning (from each other). 

I’ve been doing cohousing for the last 8 years, first in Brussels, then in Antwerp. I feel fortunate to have been part of an amazing cohousing with 4 other people I didn’t know before. That experience is an inspiration to build a new home soon, in a nourishing, conscious way. Sometimes it took quite some energy, but everyone was actively involved and communicating openly. And that paid off. 

Currently I’m travelling with my bicycle for 7 months. The end of March I’ll be back in Belgium and love to start a new cohousing for the next years. Living on my own is not really appealing to me in this phase of my life. For me, feeling home is defined by sharing experiences: cooking, eating, gardening,… together, exploring the city and beyond, talks while hanging in the couch, sharing a lough and a tear etc. etc. I’d really love a dynamics where everyone cooks for everybody in turns, so you can place your feet under the table 3 times a week. Also I’d love to examine the energy supply (electricity, gas) from a sustainable point of view. I’m thinking about living together with 4, as 5 happened to be very challenging at times to find a moment where everyone was available. 3 persons seem a bit harder to create this warm, cosy home-vibe. It seems obvious that everyones intention is to stay for at least a year. 

What kind of house?

Next to a private room, shared kitchen, bathroom, dining room and living room, I’d like to look for a house with an extra space where we can work a bit, do workouts, meditate etc. This can be an attic, a garden house, … A (rooftop) terrace or garden would be great for summer evenings and also to grow some veggies. Some space to safely park bicycles as well. I see many ads for mansions passing by so I have good hope. The price (around 2000) will make it more challenging. 

My monthly budget is around 500 euro, most ideal monthly costs per person included. With 4 in total that would make 2000/month, in case the rooms are approx. equally in size. I guess around 1750 for the rent only, as we’ll have costs for water, electricity and probably gas. This makes it trickier to find an appropriate mansion, but I’ve seen similar ads passing by. If we see a place that checks all the boxes for a higher budget of course I’d consider the extra costs. The most important is we feel at home!

Location wise all within and around the ring of Antwerp (Deurne, Hoboken, Wilrijk) would work for me. As long as it is doable to reach the center with the bicycle. 

I’m not a big fan of pets in a house without garden. In case we find a house with a garden I’d love to have some chicken though! Fresh eggs and processing compost! 

In case the above resonates with you, or you even become totally hyped, or you have more questions, please mail me: johannesbroux@hotmail.be

We can do a videocall later to get to know each other a bit. 

Looking forward to meet other enthousiastic cohousers! 

Lots of love, 

Johannes 

contact