Nieuwe job: samenleven met mensen met een beperking. “De kinderen vinden het super”