Een van de eerste voorbeelden van ‘vertical cohousing’ valt in de prijzen