Nieuwe woonvormen: een alternatief voor iedereen

Dit artikel is een recensie van het boek Wonen in de 21ste eeuw (Acco, 2017) van Peter Camp.

Wie bedenkt zo'n titel? Uiteraard, niemand minder dan Peter Camp*! Nu het lijvige boek (584 pagina's) in tweede druk is gegaan, is er geen ontkomen meer aan; aanschaffen en lezen! Zoals ik in de aanbevelingen - op vraag van Peter schreef - is dit een uniek tijdsdocument over wonen in al zijn varianten, waarbij niet de stenen, maar de mensen (individu, groep en interactie) centraal staan. Doorheen het boek komen er veel voorbeelden aan bod, waarbij telkens het uitgangspunt toegelicht wordt met bijzondere aandacht voor de mens.

Het boek hoort niet thuis op de salontafel, maar aan de leestafel. Uitgangspunt is het 500 jaar oude boek van Thomas More - “Utopia”. Camp weet het te vertalen in een eenvoudig schema (pagina 23) waarin de rode draad van zijn boek vervat zit. Hij heeft de term WEtopia bedacht, waarin de mens centraal staat. Volkomen terecht trouwens, wat zal blijken na al die pagina's. Er zijn vier varianten: YOUtopia waarbij de nadruk ligt op nabuurschap, OURtopia met aandacht voor de (ruimere) buurt, ECOtopia dat streeft naar een betere wereld, en tenslotte MEtopia met bijzondere aandacht voor zorg. Stuk voor stuk relevante uitgangspunten die Camp aan de hand van meer dan tweehonderdvijftig voorbeeldprojecten illustreert. Elk project dat in het boek opgenomen is, wordt zorgvuldig gekaderd en in de vaak summiere toelichtingen komen de kernzaken aan bod. In het boek van Peter Camp zal je bijzonder weinig plannen vinden, maar in duidelijke taal lees je de menselijke interventies die het project maakten. Dat op zich is uniek, want te vaak krijgen we mooie plaatjes (prenten) voorgeschoteld die ons afleiden van de essentie. Wonen in de 20ste eeuw was helaas te vaak het terrein van politici, architecten, ingenieurs en stedenbouwkundigen. Wonen in de 21ste eeuw is het resultaat van de individuele bijdrage aan iets gemeenschappelijks, iets wat je deelt met anderen. Bovendien, zo stelt Camp, geeft het meer voldoening.

Mensen in verbinding brengen centraal 

Maar wat nog indrukwekkender is, is dat Camp je meeneemt in een bijna oneindige reis langs ideeën, theorieën en praktijken, die stuk voor stuk passen in het grotere verhaal. Onder meer het feit dat de nieuwe woonvormen geen manier van wonen zijn voor alternatieve mensen, maar een alternatief is voor gewone mensen. Gaandeweg, hoofdstuk na hoofdstuk, illustreren de voorbeelden in welke mate ze een antwoord bedachten voor een nood. Steevast zijn het kleine intenties, goede voornemens en het inspelen op verzuchtingen van individuen of kleine groepen. Keer op keer blijkt het antwoord eenvoudig te zijn, niet simpel. Peter Camp is er met zijn boek in geslaagd om de lezer bij de les te houden en hem of haar mee te nemen langsheen een reeks projecten die elk op hun manier het verschil weten te maken. Of zoals hij het weet te verwoorden: het informele wonen is het wonen van stadsmakers, van maatschappelijk betrokken en ondernemende burgers die samen met anderen activiteiten organiseren om de leefbaarheid te vergroten. Ik citeer hem graag een laatste keer (uit zijn conclusie): "Verbondenheid is het sleutelwoord. Je verbinden met anderen, delen, wederkerigheid, hulp ontvangen. In een nabuurnetwerk, (ver)bouwgroep, woongemeenschap of zorgcollectief. Dat is minder moeilijk dan het lijkt."

Inderdaad, alle aangehaalde projecten (die bijzonder goed uitgezocht zijn) illustreren het grotere verhaal. Zowel de Nederlandse als de Belgische (Vlaamse, Brusselse en Waalse) voorbeelden versterken elkaar en bevestigen dat de zoektocht universeel is. Indien we er in slagen om de mens centraal te plaatsen, komen we er zeker. Peter Camp weet 584 pagina's lang de lezer te bekoren. Het boek is trouwens heel helder geschreven, zonder enig jargon, en stilistisch hoogstaand.

Zoektocht naar andere woonvormen is universeel

Er is helaas nog een hele weg af te leggen, want Wonen in de 21ste eeuw maakt geen gewag van de geïsoleerde/vereenzaamde bewoner in een (saai) appartementsgebouw of de verkavelingsterreur en andere ruimtelijke fiasco's die de gemiddelde Vlaming aanricht. Dat was uiteraard nooit de opzet van dit boek en daar zijn meer dan goede redenen voor.  

In het tweede hoofdstuk gaat Peter Camp helemaal overstag voor de deeleconomie. Op zich past het perfect in de opbouw van zijn boek, maar helaas dekt de term de lading niet meer. De grote voorbeelden (Uber, Air BnB enz) mochten achterwege blijven, want ondertussen weten we dat winsten niet gedeeld worden en de arbeidsvoorwaarden ondermaats zijn. Dit is wellicht te wijten aan de tijdsgeest, want toen Peter Camp het voorbereidend onderzoek deed voor zijn boek, waren we nog in volle euforie. De ontnuchterende feiten en wantoestanden zijn ons pas later ter ore gekomen. Maar nogmaals, net omdat het boek van Peter Camp een heus tijdsdocument is, mag het zulke bewegingen benoemen. Trouwens, een kritische bedenking lees je al aan het einde van dit hoofdstuk.

Auteur: Luc Lampaert**

* Peter Camp is organisatiesocioloog en ontwikkelaar van de matrix-methode (een handleiding voor veranderingen in organisaties). Los van zijn actieve bijdragen in het professionele leven, is Camp sinds enige tijd geboeid door het aspect wonen. Hij heeft zelf een aantal projecten gerealiseerd en zit nooit stil. Nauwgezet en gedreven heeft hij zijn boek geschreven, enerzijds door dagelijks op zoek te gaan naar inspiratie en projecten, anderzijds door een onuitputtelijke werkijver aan de dag te leggen en zijn analytische gave in te zetten om het allemaal in een bevattelijk model te gieten.

** Luc Lampaert is medewerker alternatieve woonvormen bij het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg in Brussel en lid van de Algemene Vergadering van Samenhuizen VZW. Sinds 2012 verdiept hij zich in het thema gemeenschappelijk wonen en volgt alle projecten op in het gewest. Met het Kenniscentrum WWZ realiseerde hij o.a. het Project Samenhuizen Cellebroerstraat op de Sint-Jorisite in Brussel, zetelde in de stuurgroep van het project Casa Viva (eveneens in Brussel) en adviseert initiatiefnemers, begeleiders en groepen. Lampaert is tevens voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Mede-eigenaars Dixmude, waar hij samen met de andere bestuurders in slaagde om van een bekvechtende mede-eigendom naar een beheer in consensus te evolueren. Lampaert is mede-auteur van het onderzoek “10 woonvormen om over na te denken” (Kenniscentrum, 2012) en het Cahier over het Project Samenhuizen (2017). Op dit ogenblik werkt hij aan een nieuw cahier over het project Casa Viva en initieert hij projecten voor thuislozen, sociaal kwetsbaren en ouderen in Brussel.   

 

Reacties

Your article has made me experience and deeply impressed, I hope you will have more interesting articles in the near future to share with readers.  vex 3

We have got expert writers in our team who can help you in removing all your educational troubles by giving you full help on every one of the subjects. Our writing services are extraordinary and have sensible costs also. At the point when understudies need assistance with Assignment Service UK.

Finding a quality Essay writer can sometimes be a daunting task, but if you have confirmed to yourself that you are in demand or help with your Essay then it is certainly in your best interest to gain a certified Essay writer to help you out Unhappily there are those out there who will portray themselves to be a certified hire someone to write your paper if in fact they are not and if you don't understand what to look for when you may inadvertently hire someone who is narrower than qualified to write your resume for you.

Green juices usually start with fresh vegetables such as spinach, bald, broccoli or others as your base. Cell published in 2011, researchers at the Babraham Institute in Cambridge, England, reported that cruciferous vegetables such as bok choy and broccoli contain a compound that boosts immunity and provides an extra layer of protection to cells body.

Timing Is Everything

Patriot Power Greens

Superfoods don't have their own food group," said Despina Hyde, a registered dietician with the weight management program at New York University's Langone Medical Center. "As a dietician, I think 'superfood' is more of a marketing term for foods that have health benefits." 

Organifi green juice

Bioleptin

Panalean

I like shopping. I even start to order term paper. And I think it's so comfortable for students. But maybe it's no so right and honesty to do like this. But still, many young people continue to do this.

I like shopping. I even start to order term paper. And I think it's so comfortable for students. But maybe it's no so right and honesty to do like this. But still, many young people continue to do this.

The article you have shared here very awesome. I really like and appreciated your work. I read deeply your article, the points you have mentioned in this article are useful voyance sans attente gratuite

What I like the most in your post? Is the way you bring the information into the society and especially on this blog, quite interesting manner of giving the lecture, I guess a lot of teachers and writers can borrow smth, one more intetersing site which provide you with all neccessar help and assisstance which I have found recently was https://qualityessay.comwhere you can buy high quality essay and all of them will be quite exclusive and intgeresting like the information on this blog

You there, this is mind blowing post here. A devotion or gratefulness is paying little character to put together the push to post such key data.

[url=http://www.callgirlinjaipur.in/]Jaipur Call Girl[/url]

[url=http://www.aisheka.in/]Call Girls Jaipur[/url]

[url=http://www.retika.in/]Call Girl Jaipur[/url]

[url=http://jaipurqueen.in/]Call Girls Jaipur[/url]

[url=http://www.jaipur-escort-girls.com/]Call Girl in Jaipur[/url]

This is one of the best websites that I’ve ever come across, all the content displayed is pretty unique and informative and from now onwards I’ll make it a point to go through the website regularly. I have a website on education category, If you want to read our article, please read the latest one on "Dissertation Helpers".

Thanks for Sharing the useful and informative information. I am regular user of your website, I am also a blogger, writing reviews and rating on different different website, If you want to check reviews and rating about Movies Downloading Posts please check tamilrockers, please read here 

 

Techjockey has helped many companies find the right software for their needs. From accounting software to human resources software, support software and e-commerce software, you'll find everything here. Read real software reviews to choose the right software for your business. Compare and Buy Software Online.

Agra Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Ahmedabad Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Ajmer Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Amritsar Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Allahabad Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Bangalore Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Chennai Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Chandigarh Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Coinbatore Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Cuttack Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Dehradun Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Delhi Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Dagra and Nagar Haveli Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Daman Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Davanageri Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Dhanbad Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Dharwad Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Durgapur Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Erode Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Faridabad Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Firozabad Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Gangtok Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Guntur Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Gwalior Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Guwahati Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Gaya Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Ghaziabad Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Gopalpul Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Gorakhpur Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Gulbarga Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Gurgaon Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Haridwar Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Haldwani Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Hyderabad Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Howrah Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Hubli Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Indore Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Escort SeRvICe- Call Girls Profiles Post Free parinight.com || Itanagar Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Jaipur Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Jabalpur Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Jalgaon Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Jamnagar Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Jamshedpur Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Jhansi Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Jalandhar Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Jodhpur Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Kakinada Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Kalyan-Dombali Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Karawal nagar Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Kavaratti Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Kirai Suleman Nagar Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Kochi Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Kohima Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Kolhapur Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Kolkata Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Kota Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Kozhikode Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Kurnool Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Kanpur Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Ludhiana Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Lucknow Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Loni Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Mussoorie Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Madurai Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Maheshtrla Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Malegaon Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Mangalore Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Meerut Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Mira-bhayandar Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Moradabad Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Mumbai Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Mysore Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Noida Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Nagpur Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Nanded Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Nanitaal Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Nashik Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Navi Mumbai Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Nellore Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Noida Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Ozhukarai Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Panaji Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Patiala Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Pimpari-Chinchwad Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Port Blair Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Pune Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Panchkula Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Rishikesh Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Raipur Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Rajahmundry Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Rajkot Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Rajpur Sonarpur Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Ramagundan Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Ranchi Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Rourkela Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Saharanpur Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Salem Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Sangli Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Siliguri Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Shillong Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Simla Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Silvassa Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Solapur Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || South Dumdum Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Srinagar Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Surat Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Trichy Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Thane Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Tirunelveli Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Tiruppur Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Triveandrum Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Udaipur Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Ujjain Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Ulhasnagar Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Varanasi Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Vadodara Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Warangal Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Mohali Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com || Zirakpur Escort Service | Independent Cheap rate Call Girls available 24*7 : parinight.com

This is nice and awesome blog thanks for share us

<a href="http://www.ajmercallgirls.com/female-escorts-in-ajmer.html">Ajmer Escorts</a>

<a href="http://www.ajmercallgirls.com/female-escorts-in-ajmer.html">Call girls in ajmer</a>

<a href="http://www.callgirlservicegurugram.com/">call girls in gurgaon</a>

<a href="http://www.callgirlservicegurugram.com/">Gurgaon call girls</a>

<a href="http://www.udaipursexservice.com">call girls in udaipur</a>

<a href="http://www.udaipursexservice.com">udaipur escorts</a>

<a href="http://www.escortgirlservicejaipur.com/">escort girl jaipur</a>

<a href="http://www.escortgirlservicejaipur.com/">escort girls in jaipur</a>

https://framagit.org/essaysn

http://ttlink.com/essaysn

https://thriveglobal.com/?author_name=essaysn-assignments&preview=true

https://everplaces.com/essaysn

https://www.gps-sport.net/users/essaysn

https://freedomsponsors.org/user/essaysn786/

http://www.in-cubator.org/members/essaysn/profile/

http://appsplit.com/users/essaysn

http://myfolio.com/essaysn

http://profile.hatena.ne.jp/essaysn/profile

https://en.gravatar.com/essaysn786

https://issuu.com/essaysn786

https://www.behance.net/essaysnassignm

https://www.goodreads.com/user/show/101759580-essaysn

https://gitlab.com/study12

https://angel.co/essayns-assignments

https://www.mixcloud.com/essaysn/

https://pastebin.com/u/essaysn

https://fstoppers.com/profile/257654

https://www.forexfactory.com/eassys

https://logopond.com/Essayswriter/profile/357351

https://www.tripadvisor.com/Profile/essayswriter

https://hubpages.com/@essayswriter

https://www.strava.com/athletes/45734749

https://www.smashwords.com/profile/view/essayswriter

https://fstoppers.com/profile/essayswriter

http://gdempsey.com/UserProfile/tabid/57/userId/207716/Default.aspx

https://www.producthunt.com/@essaysn_assignments

http://uid.me/essaysn_assignments#

https://www.deviantart.com/essaysn

https://www.redbubble.com/people/essaysn?asc=u

https://www.intensedebate.com/people/essaysn

https://www.inprnt.com/profile/essaysn/

http://essaysn.brandyourself.com/

https://pro.ideafit.com/profile/essaysn-assignment

https://www.renderosity.com/?uid=954599

https://onmogul.com/essaysn

https://www.forexfactory.com/essaysn

https://disqus.com/by/disqus_74oR7my0NU/

https://www.youmagine.com/essaysn/designs

https://www.myvidster.com/profile/essaysn

https://www.edocr.com/user/essaysn786

https://www.slideshare.net/essaysn

https://www.docracy.com/userprofile/show?userId=0b3qjbivb6e

https://twinoid.com/user/9871370

https://zeef.com/profile/essaysnassignments

https://www.cotswolddirectory.co.uk/listings/essaysnassignment/

https://www.locallife.co.uk/my/

http://tipped.co.uk/MyProfile.aspx

http://essaysn.brandyourself.com/

Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website the details so much information about different artists.

Know is CouchTuner Safe and Legal only on your favorite review website.