Onderzoek

In 2010 publiceerden we een lijvig onderzoeksrapport ivm de stand van zaken rond gemeenschappelijk wonen in België. De volledige titel van het rapport is "Samenhuizen in België: waar staan we, waar gaan we? Gemeenschappelijk wonen: knelpunten & sporen naar oplossingen, stand van zaken en behoeften." Je kan het volledige rapport downloaden: Samenhuizen in België - onderzoeksrapport Samenhuizen in België - bijlagen We publiceerden de eerste hoofdstukken ook online: http://www.samenhuizen.net/sib/ Daarnaast is er ook aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen onderzoek verricht:

 • "Cohousing en duurzame steden. Op zoek naar de sociale meerwaarde van cohousing voor buurt en samenleving.", Nicolas Vancayzeele, Masterproef Master in het milieu- en preventiemanagement, KULeuven, 2016 - downloaden
 • "Een beschrijvend onderzoek naar de huidige problematiek van cohousing binnen de context van de VMSW/sociale woningbouw. En wat brenft de toekomst?", Louis Vanassche, Bachelorproef Bachelor in de Toegepaste Architectuur, HoWest, 2016 - downloaden
 • "Cohousing en andere vormen van gemeenschappelijk wonen", Céline Verschaeve, Eindwerk Bachelor in het vastgoed, HoGent, 2013 - downloaden
 • "Bewoonbaar verklaard. Het potentieel van collectief wonen in de talrijke leegstaande en onderbenutte infrastructuren in en rond Brussel.", Tregarot Julien en Serroen Frederik - Masterproef Master in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, EHB, 2013 - downloaden
 • "Demografie en de woningmarkt: voorspellingen voor 2020. Wat stimuleert en remt cohousing in Vlaanderen af?", Feys Steffi en Heremans Maryse - Masterproef in de Handelswetenschappen, afstudeerrichting Finance and Risk Management, Hogeschool Gent, 2013 - downloaden
 • "Omgevingspsychologie van groepswonen. Een kennismaking met groepswonen voor de architect.", Laura Vanderhoven, masterscriptie Architectuur, 2011 - downloaden
 • "Collectief wonen. Cohousing in Denemarken.", De Leeuw Els en Vander Cammen Mieke - Licentiaatverhandeling, Katholieke universiteit Leuven, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, 2001 Online te raadplegen via www.samenhuizen.net/cohousingdk/
 • "Wonen anders bekijken. Onderzoek rond woongemeenschappen.", Dubois Aurelie, Provinciale Hogeschool Limburg, Departement Architectuur, 2004 - download deel 1 - download deel 2
 • "Pedagogiek en Utopisch-­communautarisme - Over de waarde van opvoeding in gemeenschappen ", Joke Timmermans voor de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent (2005) - download
 • "Samenwonen, opdracht of gave? Een kwalitatief onderzoek van een Nederlandse woonwerkgemeenschap die vluchtelingen opvangt.", Veerle Lauwaet voor de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, Departement Sociale en Culturele Antropologie, aan de Katholieke Universiteit Leuven - download
 • "Woongemeenschappen in Vlaanderen - Een verkennend onderzoek", Steven Harcour, Faculteit Sociale Wetenschappen, departement Sociologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (2004), download
 • "Het utopisch communautarisme na Hans Achterhuis - Een kritische analyse van ‘De erfenis van de utopie’", Dirk Van Daele voor de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, Departement Sociale en Culturele Antropologie, aan de Katholieke Universiteit Leuven (2000) - download
 • "Tussen individualiteit & collectiviteit - Leven in woongroep of Centraal Wonen-project ", Roland Kums, Groep T Pedagogische Hogeschool Leuven (1999) - download